เกี่ยวกับ Focus

บริษัทเราได้เริ่มทำเครื่องปรับอากาศมาเป็นเวลา 15 กว่าปี มาแล้ว เมื่อก่อนเราได้รับจ้างผลิตเครื่อง
ปรับอากาศให้กับลูกค้าทั่วไปจนปัจจุบันลูกค้าก็ยังให้ความไว้วางใจ ให้เราผลิตสินค้ามาโดยตลอด

เช็คราคาแอร์

CSE Model (Floor/Ceiling Type)

ที่สุดแห่งความเย็น เน้นคุณภาพ มาตรฐานสากล การกระจายลมเย็นสมบูรณ์แบบด้วยระบบ IC Control ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Air Focus ด้วยนวัตกรรมการ Design จึงกระจายความเย็นได้กว้างขึ้น ทำให้ห้องเย็นเร็ว สม่ำเสมอ ทั่วทุกจุดของห้อง