คุณธนาวัฒน์ พุทธวิริยะ เจ้าของร้านจิตรฟ้า

งานติดตั้งที่ ร้านจิตรฟ้า พระรามสอง อ้อมใหญ่ แจ้งวัฒนะ

ติดแอร์มาหลายที่แล้ว มาจบที่ AirCheck24 ครับ ราคาของ AirCheck24 อาจจะไม่ได้ต่ำที่สุด แต่เรื่องการบริการของทีมขายดีมากครับ และเรื่องของการติดตั้งของช่างเป็นมาตรฐานดีมาก ร้านจิตรฟ้า สินค้าสุขภาพสาขาพระรามสอง สาขาอ้อมใหญ่ สาขาแจ้งวัฒนะของผม วางใจให้ AirCheck24 เป็นผู้ดำเนินการติดตั้งแอร์ทั้งระบบครับ Mitsubishi ราคาเครื่องปรับอากาศ