คุณแอ๋ว, หมู่บ้านเศรษสิริ ประชาชื่น กรุงเทพฯ

Jun 12, 2017

คุณแอ๋ว, หมู่บ้านเศรษสิริ ประชาชื่น กรุงเทพฯ

ติดตั้งแอร์บ้าน  Panasonic แอร์มาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่น