พล.อ.ต. เฉลิมพร, ลำลูกกา ปทุมธานี

Jun 12, 2017

พล.อ.ต.เฉลิมพร, ลำลูกกา ปทุมธานี

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ Carrier แอร์มาตรฐานจากประเทศอเมริกา