คุณอรทัย วงศ์ดี เลขากรรมการผู้จัดการ Innerziz Co., Ltd

งานติดตั้งที่ Innerziz Co., Ltd บางเขน กรุงเทพฯ

คุณอรทัย วงศ์ดี

ได้ให้ความไว้วางใจแก่ AirCheck24 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ Haier ไฮเออร์กับ Innerziz Co., Ltd

ขอขอบพระคุณมากๆ ค่ะ