ความถี่ของระยะเวลาที่ล้างแอร์

เขียนโดย: aircheck24 | Feb 2, 2017

เจ้าของเครื่องปรับอากาศบางคนทั้งที่เพิ่งซื้อเครื่องปรับอากาศ  และทั้งที่ซื้อมานานแล้วย่อมตระหนักดีว่าพวกเข้าต้องล้างเครื่องปรับอากาศเมื่อถึงรอบเวลา  เพราะการล้างเครื่องปรับอากาศนั้นถือเป็นการซ่อมบำรุงที่สำคัญอย่างหนึ่ง  โดยเป็นที่รู้กันว่าการล้างแอร์ตามรอบเวลานั้นให้ประโยชน์หลายอย่าง  อาทิ ช่วยประหยัดพลังงาน  เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน หรือแม้แต่การให้อากาศที่สะอาดปราศจากสิ่งสกปรกที่สะสมอุดตันตามแผ่นกรอง

โดยทั่วไปแล้วระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการล้างเครื่องปรับอากาศ  ก็คือปีละ 2 ครั้ง หรือหกเดือนครั้งนั่นเอง  นี่คือคำแนะนำที่ร้านแอร์ทั่วไปจะแนะนำคุณ  ทั้งนี้ก็มีปัจจัยที่ส่งผลต่อรอบเวลาการล้างเครื่องปรับอากาศของคุณเช่นกัน

  • ลักษณะการใช้งาน : เพราะแต่ละบ้านมีการใช้งานเครื่องปรับอากาศที่แตกต่างกัน  บางบ้านเปิดทุกวันในตอนกลางคืน  บางบ้านเปิดวันละชั่วโมง  หรือบางที่อาจเปิดแค่เดือนละไม่กี่วัน  ไปจนถึงเปิดทัื้้งวันทั้งคืนในบางบริษัท  หากใช้งานมากเป็นธรรมดาที่คุณจจะต้องล้างถี่กว่า  อาจต้องล้างปีละ 3 ครั้งเป็นต้น
  • ลักษณะสภาวะแวดล้อม : แน่นอนว่าถ้าบ้านคุณอยู่ต่างจังหวัดไร้ซึ่งมลภาวะ  แผ่นกรองในเครื่องปรับอากาศย่อมใช้เวลานานในการสะสะสมสิ่งสกปรกมากกว่า  บ้านที่อยู่ใกล้บริเวณที่มีฝุ่นละออกหนาแน่น  ที่เมื่อมีการดูโอากาศนั้นมากรองย่อมทำให้ฟิลเตอร์เต็มโดยง่าย  เช่น หากบ้านคุณอยู่ในที่ที่กำลังก่อสร้างถนนอยู่ อาจจะต้องล้างกันสองเดือนครั้งเลยทีเดียว

ซึ่งสองลักษณะนี้เป็นสองสิ่งหลักที่มีผล  แต่ก็ยังมีปัจจัยเล็กน้อยอีกมากมาย  ซึ่งทาง Aircheck 24 จะนำข้อมูลที่มีประโยชน์ให้คุณได้ติดตามกันค่ะ