คอนเดนเซอร์นั้นสำคัญไฉน

เขียนโดย: aircheck24 | Feb 2, 2017

เมื่อคุณมีเครื่องปรับอากาศ  คุณคงต้องการมั่นใจว่าทุกส่วนทำงานอย่างมีประสิทธิภาพไม่ติดขัดตลอดอายุการใช้งาน  หนึ่งสิ่งสำคัญของการบำรุงรักษาแอร์คือการทำให้ส่วนคอนเดนเซอร์สะอาดอยู่เสมอ  แต่หากคุณไม่แน่ใจว่าจะสามารถทำได้ด้วยตัวเองหรือไม่  คุณจำเป็นต้องมีผู้ช่วย

ทุกคนทราบดีว่าแอร์เป็นอุปกรณ์ช่วยปรับอากาศให้เย็นสบาย  มันช่วยคุณได้มากถ้าอยู่ในสภาพที่เหมาะสม  เพราะอากาศในเมืองไทยนั้นค่อนข้างร้อน  และนอกจากนี้ระดับความชื้นในอากาศก็ค่ิอนข้่างสูง  ดังนั้นผู้คนจึงนิยมซื้อเครื่องปรับอากาศ  เพราะเชื่อว่ามันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า  และนิยมแบรนด์ที่มือชื่อเสียงและน่าเชื่อถือไม่ว่าจะเป็น Mitsubishi Daikin เป็นต้น  หากคุณต้องการมั่นใจเรื่องอายุการใช้งานและการประหยัดเงินค่าซ่อมแซมความเสียหายก็ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการบำรุงรักษาส่วนประกอบต่างๆ

ส่วนคอนเดนเซอร์เป็นส่วนประกอบหนึ่งในเครื่องปรับอากาศที่อยู่ภายในคอมเพรสเซอร์  ปัญหาที่มักพบในขดลวดคอนเดนเซอร์คือมักอุดตันจากฝุ่นและสิ่งสกปรก  ซึ่งมักส่งผลกระทบอย่างมากต่อการทำงานทำให้คอมเพรสเซอร์ร้อนและแอร์ไม่เย็น  และนำไปสู่การเสียหาย  ดังนั้นสิ่งสำคัญคือการรักษาคอนเดินซิ่ง คอยล์ให้สะอาด ซึ่งคุณสามารถทำได้ด้วยตัวเอง  หรือใช้ทีมช่า่งผู้ชำนาญการหากกลัวจะเกิดความเสียหายจากความไม่ชำนาญ

อย่างไรก็ตามไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหน  ก็ความหาข้ิอมูลประกอบเพื่อความมั่นใจในการดูและรักษาเครื่องปรับอากาศของคุณ  ลุงทุนไม่มากแต่ให้ผลคุ้มค่าตลอดระยะการใช้งาน  เพราะส่วนประกอบต่างๆเป็นสิ่งที่คุณต้องให้ความสนใจ  เพราะส่วนประกอบเพียงหนึ่งก็เป็นกลไกสำคัญของทั้งระบบ  ซึ่งหากคุณมีปัญหาและความไม่เข้าใจ  AirCheck24.com มีบทความมากมายที่จะไขความกระจ่างเกี่ยวกับคำถามต่างๆของคุณ