ปัญหาแอร์ทั่วไป

เขียนโดย: aircheck24 | Feb 2, 2017

ปัญหาแอร์เรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาคือการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ หากคุณเป็นอยู่ ให้แน่ใจว่าคุณได้ปิดหน้าต่างในบ้านและปิดประตูแล้ว สำหรับแอร์ห้อง ให้แยกห้องต่างๆ ให้มากที่สุด

ปัญหาทั่วไปอื่นๆ กับแอร์อาจมาจากการติดตั้งที่ผิดพลาด ขั้นตอนการบริการแย่และการดูแลรักษาที่ไม่เพียงพอ การติดตั้งที่ไม่เหมาะสมของตัวเซ็นทรัลแอร์อาจทำให้เกิดอาการท่อรั่วและการเวียนอากาศน้อย หลายๆ ครั้ง ปริมาณของน้ำยาแอร์ไม่ได้ตรงกับรายละเอียดของผู้ผลิต หากน้ำยาแอร์ทำงานได้ไม่ดีระหว่างการติดตั้ง สมรรถนะและประสิทธิภาพของตัวยูนิตคงจะทำงานผิดพลาด ช่างบริการที่ไม่ได้คุณภาพมักจะหาปัญหาเรื่องปริมาณน้ำยาแอร์ไม่พบหรือจะทำให้ปัญหาแย่ลงด้วยการเพิ่มน้ำยาแอร์ไปให้ระบบที่มันมีน้ำยาแอร์เต็มอยู่แล้ว ให้รู้ว่าจะถามอะไรกับช่างที่คุณจ้างมาเพื่อที่จะดูแลรักษาแอร์

ผู้ผลิตแอร์ก็มีทั้งที่ผลิตแอร์ที่มีคุณภาพสูงและต่ำ หากแอร์คุณทำงานได้ไม่ดี ให้เริ่มต้นโดยการเช็คฟิวส์หรือเบรคเกอร์วงจร ให้แอร์ทำการ cool-down ประมาณห้านาทีก่อนที่จะปรับเบรคเกอร์ใหม่ หากตัวคอมเพรสเซอร์แอร์หยุดทำงานในวันที่ร้อน ตัวสวิตช์ความดันสูงอาจจะเด้งลงมา ให้ปรับใหม่โดยการดึงสวิตช์ขึ้น ซึ่งปุ่มนี้อยู่ที่แผงคอมเพรสเซอร์

น้ำยาแอร์รั่ว

หากแอร์ของคุณมีน้ำยาแอร์ต่ำ ไม่ว่าจะเติมปริมาณน้ำยาแอร์น้อยไปในตอนที่ติดตั้งหรือว่าเกิดอาการรั่ว หากว่าน้ำยาแอร์รั่ว การเติมน้ำยาแอร์อาจจะไม่ใช่การแก้ปัญหา ช่างแอร์ที่ได้รับการฝึกมาแล้วควรจะซ่อมอาการรั่ว ตรวจสอบการซ่อมแซมและซ่อมระบบได้ด้วยน้ำยาแอร์ที่มีปริมาณเหมาะสม ให้นึกว่าสมรรถนะและประสิทธิภาพของแอร์คุณจะดีขึ้นเมื่อการเปลี่ยนน้ำยาแอร์นั้นทำไดถูกต้อง ไม่เติมน้อยหรือมากไป อาการน้ำยาแอร์รั่วสามารถเป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อมได้

การดูแลรักษาที่ไม่เพียงพอ

หากคุณปล่อยให้ตัวกรองและคอยล์แอร์สกปรก แอร์จะทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพ ตัวคอมเพรสเซอร์หรือพัดลมอาจจะเกิดปัญหา

ความล้มเหลวด้านการควบคุมทางไฟฟ้า

การควบคุมคอมเพรสเซอร์และพัดลมอาจจะเสื่อมสภาพได้ โดยเฉพาะเมื่อเปิด-ปิดแอร์บ่อยๆ เพราะว่าการเสื่อมสภาพของตัวสายไฟและปลายสายไฟก็มักเป็นปัญหา ควรจะตรวจสอบการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าด้วย

ปัญหาเรื่องท่อระบาย

เมื่ออากาศชื้นภายนอก ควรตรวจสอบที่ท่อระบายด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าไม่อุดตันและระบายได้อย่างสะดวก แอร์ห้องอาจจะระบายไม่ดีหากไม่ได้ติดตั้งในระดับที่ถูกต้อง