เครื่องหมายประหยัดไฟเบอร์ 5 สำคัญอย่างไร

เขียนโดย: aircheck24 | Feb 2, 2017

หนึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาเมื่อจะซื้อเครื่องปรับอากาศ คือ ประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) ได้ทำการทดสอบเครื่องปรับอากาศในท้องตลาดและจัดระดับประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน เป็น เบอร์3 (ประสิทธิภาพต่ำ) เบอร์ 4 (ประสิทธิภาพปานกลาง) และเบอร์ห้า (ประสิทธิภาพสูง) ซึ่งแอร์เบอร์ 5 มักมีราคาแพงกว่าเล็กน้อย แต่มันจะสามารถช่วยคุณประหยัดเงินค่าไฟได้ในระยะยาว

ฉลากประหยัดไฟ: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้กำหนดค่าประสิทธิภาพพลังงานที่ต่างกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่างๆ โดยมีเบอร์ 5 เป็นค่าสูงสุด และเบอร์ 3 เป็นค่าต่ำสุด

โดยตารางต่อไปนี้จะให้ข้อมูลโดยสรุป ค่าใช้จ่ายที่สามารถประหยัดได้ของแอร์เบอร์ 4 เทียบกับเบอร์5

ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 3เบอร์ 4เบอร์ 5
ค่า EER 10.60 – 11.0011.00 – 11.5911.60 ++
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายต่อปีสำหรับแอร์ 12,000 BTU 0 บาท1,254 บาท2,582 บาท
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายต่อปีสำหรับแอร์ 18,000 BTU 0 บาท1,699 บาท3,397 บาท
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายต่อปีสำหรับแอร์ 24,000 BTU 0 บาท2,199 บาท4,398 บาท

จากตาราง จะเป็นได้ว่าเครื่องหมายประหยัดไฟเบอร์ 5บนเครื่องปรับอากาศ จะช่วยประหยัดเงินต่อปีได้มากที่สุด ดังนั้นทาง AirCheck24 จึงอยากแนะนำให้ท่านเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

ค่า EER: จะแสดงค่าประสิทธิภาพพลังงานในการให้ความเย็นแก่ห้อง ยิ่งค่าสูงยิ่งประหยัดมาก