ควรเลือกน้ำยาแอร์ เบอร์ R-22 หรือ R-410A

เขียนโดย: aircheck24 | Feb 2, 2017

ความแต่งต่างที่หลักๆของน้ำยา R-22 และ น้ำยา R-410A  คือ น้ำยา R-410A เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า  เพราะไม่ได้ใช้โบรมีน และคลอรีนเป็นส่วนประกอบ  ผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์พบว่าประสิทธิภาพความเย็นของน้ำยาทั้งสองตัวเท่ากัน

ใบปัจจุบัน น้ำยาR-410A จะมีราคาแพงกว่า  R-22 นั่นหมายความว่าเมื่อคุณต้องการเติมน้ำยาแอร์R-410A ราคาก็จะสูงกว่า  อย่างไรก็ตาม ในอนาคตอันใกล้การผลิตเครื่องปรับอากาศที่ใช้นำ้ยา R-22 มีแนวโน้มจะลดลงและราคาน่าจะสูงขึ้น

แน่ใจได้ว่าราคาน้ำยา R-410A ต้องลดลงในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทางAirCheck24 จึงขอแนะนำให้คุณเลือกเครื่องปรับอากาศที่ใช้น้ำยา R-410A