YHFFXC012BBEF-GX (12,000 BTU)

เช็คราคาแอร์

Highlights

Includes

  • ภาพรวม
  • ข้อมูลชี้เฉพาะ
  • ตัวอย่างงานติดตั้ง

ภาพรวมสินค้า

เพราะเราเชื่อว่า..."อัจฉริยะ" คือความสามารถในการทำให้ชีวิตดีขึ้น YORK อัจฉริยะแห่งโลกความเย็น จึงปรารถนาให้ทุกชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เป็นอัจฉริยะในขณะเดียวกันก็ไม่ลืมที่จะพัฒนาโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นอย่างที่คุณต้องการ สำหรับเรา...การพัฒนาเทคโนโลยีสู่ความเป็นอัจฉริยะเพื่อโลกวันนี้ หมายถึง มนุษย์ได้รับความสะดวกสบาย ปลอดภัย มีประสิทธิผลและเหนือสิ่งอื่นใด โลกต้องอยู่ได้อย่างยั่งยืน

ข้อมูลชี้เฉพาะ

ตัวอย่างงานติดตั้ง

รายละเอียดและข้อมูล

Contact & Supports

หากคุณต้องการสอบถาม หรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อเรามาได้ทั้งทางโทรศัพท์และอีเมล์

เบอร์โทรศัพท์:

02-050-8899

สินค้าอื่นๆ ที่ลูกค้าเข้าชม