EER1301T (13,000 BTU)

เช็คราคาแอร์

Highlights

Includes

  • ภาพรวม
  • ข้อมูลชี้เฉพาะ
  • ตัวอย่างงานติดตั้ง

ภาพรวมสินค้า

EER ได้รับการออกแบบอย่‹างดี คำนึงถึงหลายองค์ประกอบ ทั้งด้Œานการติดตั้ง ทำได้Œทั้งแบบตั้งพื้น หรือแขวนกับเพดาน ภายในวางระบบการทำงานของใบพัดที่ผ่‹านการสมดุลทางกลศาสตร์ ทำให้ไร้Œเสียงรบกวน ช่‹วยเพิ่มจำนวนมวลของอากาศให้Œมากขึ้น พร้อมทั้งหมุนเวียนอากาศให้Œกระจายวงกว้าง ด้Œวยระบบสวิงอัตโนมัติ (AUTOMATIC STEP CONTROL) กระจายลมได้Œไกล ทั่วถึงทุกมุมห้Œอง สำหรับรุ‹่นรีโมทไร้Œสาย

ข้อมูลชี้เฉพาะ

ตัวอย่างงานติดตั้ง

รายละเอียดและข้อมูล

Contact & Supports

หากคุณต้องการสอบถาม หรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อเรามาได้ทั้งทางโทรศัพท์และอีเมล์

เบอร์โทรศัพท์:

02-050-8899

สินค้าอื่นๆ ที่ลูกค้าเข้าชม