กทม. สุ่มตรวจ โรงแรม ห้าง ร้าน ที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคจากเครื่องปรับอากาศ(แอร์)

เขียนโดย: aircheck24 | Aug 20, 2018

นางอินจิรา นิยมธูร ผู้อำนวยการกองสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา กทม.ได้ทำการสุ่มตรวจสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศในอาคารหลายประเภท อาทิ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ พบว่ายังมีอาคารที่มีคุณภาพอากาศที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 โดยพบว่ามีฝุ่นละออง เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อรา โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรีย “ลีจิโอเนลลา” หรือที่เรียกกันว่า “โรคจากเครื่องปรับอากาศ” เนื่องจากพบผู้ป่วยโรคนี้มากขึ้นทั้งในสหรัฐอเมริกา และยุโรป รวมถึงเอเชีย ทั้งนี้ โรคจากเครื่องปรับอากาศ เป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากการระบายอากาศ การปรับอากาศ และการดูแลพรมที่ไม่ได้มาตรฐาน ทำให้ผู้เข้าไปใช้บริการหรืออยู่อาศัยเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะโรคปอด โดยจากการสุ่มตรวจตัวอย่างเครื่องปรับอากาศโรงแรมในกรุงเทพฯ โดยการนำไปเพาะเชื้อในห้องตรวจ พบมีเชื้อแบคทีเรียลีจิโอเนลลา 1-2 แห่ง แต่ กทม.ได้สั่งการให้โรงแรมที่ตรวจพบได้ทำความสะอาดทั้งระบบของโรงแรม โดยเฉพาะในห้องนอน ห้องน้ำ และล็อบบี้แล้ว นางอินจิรา กล่าวว่า จากการสุ่มตรวจพบว่าขณะนี้ฝุ่นละออง และเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ในอาคารยังไม่น่าเป็นห่วง แต่แนวโน้มในอนาคตค่อนข้างเสี่ยง เพราะความแออัดของเมืองที่มากขึ้น ทั้งอาคารและรถยนต์ กทม.จึงให้เจ้าของอาคารตรวจสอบ เพื่อออกป้ายรับรองมาตรฐานตามโครงการคลีนแอนด์กรีนของ กทม. ให้ผู้อยู่อาศัยเชื่อมั่นว่าอาคารได้รับการตรวจสอบคุณภาพทางอากาศแล้ว

ขอบคุณที่มา : กทม. สุ่มตรวจ ห้าง ร้าน โรงแรม ที่เสี่ยงต่อการเกิด โรคจากเครื่องปรับอากาศ